NEW URBAN ARCHITECTURE

 

Architectuur strategisch ingepast in de omgeving en bredere context. Op maat ontworpen op de gedragingen en belevingswereld van de beoogde gebruiker. Een integrale benadering van stedebouw en architectuur. Sociale en economische duurzaamheid zijn het uitgangspunt.

 

URBMATH neemt multi etniciteit als uitgangspunt bij de inrichting van binnenstedelijke gebieden. De cultureel diverse gebruiker en zijn beleving staan centraal bij de ontwikkeling van een gebouw of gebied. Hierdoor ontstaat niet alleen een fysieke, maar ook een mentale omgeving, waarin de gebruikers goed kunnen gedijen. Leegstaande ‘hardware' (=vastgoed) voorziet URBMATH van passende ‘software' (=programma), waardoor de stad een stuk aangenamer wordt.